Werkzaamheden

In opdracht van gemeente Goirle ontwerpt en realiseert Ploegam momenteel een ecologische verbindingszone, ook wel de faunapassage genoemd.


Wat is het doel van dit project?

De faunapassage zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen Landgoed Gorp en Roovert en de Regte Heide aan weerszijden van de Turnhoutsebaan. Met de realisatie van de faunapassage is er een betere verbinding voor dieren, zodat deze zich veilig kunnen begeven tussen natuurgebieden. De verbinding is geschikt voor allerlei diersoorten, zoals de ree, das, steenmarter, vos, bunzing, wezel, hermelijn, konijn, haas en diverse kleine amfibieën.  


Wat gaan we doen?


De werkzaamheden bestaan uit: 

  • Het aanleggen van een ecoduct;
  • het realiseren van een (kleinere) tunnel onder de weg door;
  • het aanleggen van een tunnelbuis over het ecoduct heen;
  • het realiseren van een vleermuiskelder;
  • het aanleggen van diverse poelen en een ven;
  • het plaatsen van 2 km afrastering langs de Turnhoutsebaan;
  • vijftien jaar onderhoud.