Planning

Na het doorlopen van de vergunningenprocedure, kan Ploegam starten met de aanleg.

In september start Ploegam met de uitvoerende werkzaamheden: aanleg van het ven, aanbrengen van de fundering en het realiseren van de benodigde ophogingen.

In het najaar zullen de betonnen liggers over de weg geplaatst worden. 


We verwachten dat de faunapassage medio 2019 opgeleverd wordt.