Over Heide

In opdracht van gemeente Goirle heeft Ploegam faunapassage Over Heide ontworpen en gerealiseerd: een ecologische verbindingszone.


Deze faunapassage bevindt zich vlakbij Natuurpoort de Roovertsche Leij aan het Gorps Baantje, zo’n 600 meter ten noorden van deze plek. Dit is hét startpunt om de mooie natuur in deze omgeving te ontdekken, te ontspannen of lekker actief buiten te zijn. Bij de Roovertsche Leij vindt u informatie over de natuur en landgoederen in dit gebied en diverse wandel- en fietsroutes. U kunt hier ook parkeren en iets eten of drinken.


Wat is het doel van dit project?

Het doel van deze faunapassage is om allerlei diersoorten de mogelijkheid te geven veilig over te steken, zonder hinder van het verkeer. Deze faunapassage vormt een natuurlijke verbinding tussen Landgoed Gorp en Roovert en De Regte Heide en bevordert de uitwisseling van dierenpopulaties. Ook draagt de passage bij aan de verkeersveiligheid door het voorkomen van aanrijdingen met (groot) wild.


Diersoorten

De Over Heide is gebouwd om de volgende diersoorten een veilige oversteek te bieden:
• ree
• das
• steenmarter
• vos
• bunzing
• wezel
• hermelijn
• konijn
• haas
• vleermuizen
• kleine amfibieën
• wilde zwijnen
• kleine reptielen
• vlinders


Bouw

De passage is opgebouwd uit twee landhoofden die de betonnen brug met prefab liggers ondersteunen. De landhoofden bestaan uit gewapende grond met daarop een betonnen constructie. Op de betonnen constructie zijn de liggers aangebracht. Dat gebeurde tijdens de bouw ’s nachts in het weekend. Daarom hoefde de weg alleen
op het minst drukke moment even afgesloten te worden. Zo was de overlast voor de omgeving en weggebruikers zo klein mogelijk gehouden. De voorbereidingen voor de bouw van de faunapassage zijn eind 2015 gestart. De werkzaamheden zijn begin 2019 afgerond.


Camera's en monitoring

Diverse camera’s in het gebied registreren welke diersoorten gebruik maken van de faunapassage. Zo is er een overzichtscamera op de passage geplaatst. In de klein wildtunnel en in de faunatunnel op het dek zijn diverse wildcamera’s geplaatst. Op deze pagina vindt u de waarnemingen en rapportages van de ecoloog.