Onderdelen

Onderdelen

De Over Heide bestaat uit diverse onderdelen:
• Een ecoduct over de weg heen
• Een kleine faunatunnel over het ecoduct (voor kleine zoogdieren)
• Een klein wildtunnel onder de weg door
• Een vleermuiskelder
• Diverse poelen voor groot wild om uit te drinken, en als voortplantingswater voor amfibieën
• Een ven in het achterliggende natuurgebied
• Ruim 2 kilometer afrastering om diersoorten naar de passage te leiden
• Stobbenwallen (boomstronken), vruchtdragende struiken en bloemrijk grasland


Vleermuizenkelder
In dit gebied komen zeldzame vleermuissoorten voor, die overwinteren in een winterverblijfplaats
ten oosten van de faunapassage. Dergelijke winterverblijfplaatsen zijn schaars in Nederland. In de oostelijke
helling is daarom een verblijfplaats voor vleermuizen gemaakt, met nestel- en hangplaatsen.
De vleermuiskelder is afgesloten met een stalen deur, met een invliegopening zo groot als een brievenbus. Zo kan de vleermuis naar binnen, maar de brievenbus voorkomt dat steenmarters de vleermuis kunnen
verrassen tijdens hun kwetsbare winterslaap.

Tunnel

In het noorden van deze faunapassage bevindt zich een dassen- en klein wildtunnel. Door deze tunnel kunnen dassen, maar ook kleine marterachtigen en amfibieën veilig onder de weg door. De dieren worden via de afrastering naar de tunnel geleid zodat zij veilig kunnen oversteken.Das