Omgeving

We beperken de hinder voor de omgeving tot een minimum, hiervoor nemen we de volgende maatregelen:


  • De liggers van het ecoduct brengen we 's nachts aan.
  • We hergebruiken de grond die vrijkomt bij het ontgraven van het ven binnen het projectgebied. Hiermee voorkomen we extra transport op de openbare weg.
  • We stemmen de werkzaamheden af op diverse evenementen zoals de jaarlijkse kermis en de jaarlijkse 'Herdenking Gijzelaars 1942'. 

Verkeersmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat de vrachtwagens (t.b.v. het grondtransport) het fietspad niet kruisen, draaien ze aan de westelijke kant de Turnhoutsebaan af. Momenteel werken we aan een kaartje, waarop de verkeersmaatregelen inzichtelijk zijn.