Excursies



Tijdens de uitvoering zijn vier excursies georganiseerd voor geïnteresseerden uit de omgeving. Onze ecoloog gaf een rondleiding over het projectgebied en legde hierbij uit wat de faunapassage betekent voor de flora en fauna in het gebied.