Excursies

Tijdens de uitvoering zijn vier excursies georganiseerd voor geïnteresseerden uit de omgeving. Onze ecoloog gaf een rondleiding over het projectgebied en legde hierbij uit wat de faunapassage betekent voor de flora en fauna in het gebied. Aanmelden

Inmiddels zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond en zullen er geen excursies meer plaatsvinden, om de natuur zijn gang te laten gaan.

Bij de officiële oplevering van de faunapassage heeft u uiteraard nog wel de mogelijkheid om het projectgebied te bekijken. Meer informatie daarover volgt.