Wat gaan we doen?

24 januari 2018   |   Loes Weemen

In opdracht van gemeente Goirle ontwerpt en realiseert Ploegam momenteel een ecologische verbindingszone, ook wel de faunapassage genoemd.


De faunapassage draagt bij aan een natuurlijke verbinding tussen Landgoed Gorp en Roovert en de Regte Heide aan weerszijden van de Turnhoutsebaan (N630). Met de realisatie van de faunapassage wordt een betere verbinding voor dieren gecreëerd, zodat deze zich veilig kunnen begeven tussen natuurgebieden. De verbinding is geschikt voor allerlei diersoorten, zoals de ree, das, steenmarter, vos, bunzing, wezel, hermelijn, konijn, haas en diverse kleine amfibieën.


Wat gaan we doen?

De faunapassage bestaat uit verschillende onderdelen:

  • een ecoduct;
  • een (kleinere) tunnel onder de weg door;
  • een tunnelbuis over het ecoduct heen;
  • een vleermuiskelder;
  • diverse poelen;
  • een ven;
  • 2 km afrastering langs de Turnhoutsebaan;
  • vijftien jaar onderhoud..
Deel dit bericht