Faunapassage Goirle in 2018 klaar

29 november 2017   |   Loes Weemen

Met het planten van een boom door wethouder Harry van de Ven is de aanleg van een faunapassage alias ecoduct gemarkeerd. De boom moet groeien grenzend aan het terrein waar de reeën en ander wild zich verzamelen voor de oversteek naar de andere kant van de Turnhoutsebaan.

Straks moet dat veilig worden voor de wilde dieren, want dan worden ze geleid naar een ecoduct en een (kleinere) tunnel onder de weg door én een tunnelbuis over het ecoduct heen.


Het doel van de aanleg is verder het verbinden van Naturagebied 2000 (Regte Heide) en het Landgoed Gorp en Roovert. De kosten van aanleg bedragen 1,53 miljoen euro. Het is een onderdeel van de veilige ombouw van de Turnhoutsebaan, waarvoor de provincie de financiële middelen verschafte na de overdracht van de weg aan de gemeente. Dit zijn de projecten betreffende deze overdracht:


  • Faunapassage: opdrachtsom Ploegam € 1,53 miljoen, totale projectkosten € 1,94 miljoen,
  • Rotonde Turnhoutsebaan - Poppelseweg (totale projectkosten): ca. € 1,1 miljoen,
  • Kruising Turnhoutsebaan – Rillaersebaan (totale projectkosten): ca. € 1,9 miljoen,
  • Rotonde Recreatieve Poort (Roovertsche Leij) (totale projectkosten): ca. € 1,2 miljoen,
  • Rotonde Turnhoutsebaan – Tijvoortsebaan (totale projectkosten): ca. € 9 ton.

In juni van dit jaar (2017) werden vier uiteenlopende plannen ingediend, te weten 2 ecoducten, 1 tunnel en 1 combinatie van een verhoging van de weg met een ondiepe tunnel eronder. Het plan van aannemer Ploegam wordt als beste beoordeeld én biedt bovendien de meeste meerwaarde: niet alleen een ecoduct, maar ook nog eens een (kleinere) tunnel onder de weg door én een tunnelbuis over het ecoduct heen, een vleermuiskelder, uitgebreide monitoring (diverse camera's en een website waarop waarnemingen worden gedeeld), diverse poelen en een groot ven, ruim 2 km afrastering langs de Turnhoutsebaan, 15 jaar onderhoud i.p.v. de gevraagde 10 jaar, amper verkeersoverlast én een uitvoerig communicatieplan.


Wethouder Harry van de Ven tekende het contract voor de aanbesteding aan Ploegam. Hij noemde de aanleg van het ecoduct in deze vorm bijzonder en uniek voor de gemeente Goirle.


Omdat eerst prioriteit werd gegeven aan projecten die de verkeersveiligheid bevorderen, werden de voorbereidingen van de bouw van de faunapassage uiteindelijk halverwege 2015 opgestart, waarna eerst overleg met de provincie over de noodzaak volgde. In januari 2016 gaf het college van B&W goedkeuring voor de daadwerkelijke start van het project en in maart 2016 besloot de gemeenteraad tot de aanleg.


Het werk wordt voor de bouwvak van 2018 opgeleverd.


Bron: Stadsnieuws.nl Tilburg


Deel dit bericht