Op zoek naar explosieven

6 juli 2018   |   Bram van Sonsbeek

Sinds deze week zijn de werkzaamheden bij de faunapassage gestart! Maar voordat het graven en bouwen kan beginnen, moet er onderzoek gedaan worden.


De Explosive Clearance Group controleert het gehele werkveld op niet-gesprongen explosieven, die soms diep in de grond verborgen zijn uit de oorlog of vanwege militaire oefeningen. Wanneer aannemer Ploegam start met werkzaamheden zoals graven op de plek waar de faunapassage moet komen, willen zij eventuele explosieven natuurlijk niet tegenkomen. Vandaar dat er vooronderzoek gedaan wordt.


Explosive Clearance Group doet dat met een speciale detectiemethode. Vinden ze onverhoopt toch explosieven? Dan worden deze door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) op professionele wijze tot ontploffing gebracht, zodat ze zeker geen schade meer kunnen aanrichten. En dan kunnen wij veilig aan de slag met de werkzaamheden! 

NGE onderzoek

Deel dit bericht